zapytanie tlumaczenie

 

JAKOŚĆ

biuro tlumaczen

lingua-franca.pl Nasi tłumacze stale podnoszą swoje kwalifikacje, należą do organizacji zawodowych tłumaczy (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich), co gwarantuje ich rzetelność i fachowość. Ceny naszych tłumaczeń są konkurencyjne. Gwarantujemy jednocześnie wysoką jakość tłumaczeń przysięgłych i nieuwierzytelnionych we wszystkich oferowanych przez nas kombinacjach językowych. Dzięki wąskiej specjalizacji nasze tłumaczenia charakteryzują się wysoką jakością i zgodnością z terminologia fachową. Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe, techniczne, prawnicze, specjalistyczne, tłumaczenia aktów notariindex.htmlalnych, umów. Możliwa jest płatność kartami VISA, MasterCard (online), przelewem i gotówką. Biuro prowadzi doświadczony tłumacz ustny i pisemny, konferencyjny i symultaniczny języka angielskiego Korzyści ze współpracy z naszym biurem Tłumaczeń Wszystkie tłumaczenia (zarówno tłumaczenia przysięgłe jak i tłumaczenia nieuwierzytelnione) są weryfikowane przez rodzimych użytkowników języka docelowego (native speakers). Nasi klienci otrzymują tłumaczenie w formacie i z zachowaniem szaty graficznej tekstu oryginalnego (z wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych, których formę regulują przepisy prawa oraz Kodeks Tłumacza Przysięgłego). Zatrudniamy tłumaczy i tłumaczy przysięgłych o bogatym dorobku tłumaczeniowym.

USŁUGI

tlumaczenia ustne

lingua-franca.pl oferuje usługi:

Tłumaczenia medyczne - tłumaczymy teksty medyczne oraz literaturę fachową, doniesienia naukowe, plakaty, prace naukowe, streszczenia, protokoły badań klinicznych, prace naukowe z zakresu farmacji, druki reklamowe, foldery, monografie produktów leczniczych.

Tłumaczenia prawnicze – profesjonalne tłumaczenia tekstów prawnych, aktów prawnych, umów, rozporządzeń, dyrektyw, Acquis Communautaire, dokumentów urzędowych takich jak akty urodzenia, zgonu, ślubu, świadectwa, prawa jazdy, paszporty, dowody rejestracyjne, wypisy z krajowego rejestru karnego etc.

Umowy konsorcjum, tłumaczenie umowy konsorcjum w ramach 7 P.R. - wszelkie dokumenty związane ze składaniem wniosków o dotacje UE, dokumenty projektowe itp.

Tłumaczenia ceremonii ślubnych, rozmów w urzędzie ds. cudzoziemców - wszelkie tłumaczenia związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Lokalizacja oprogramowania / lokalizacja materiałów marketingowych - Lokalizacja programu lub materiałów, instrukcji, komunikatów oraz podręczników - tłumaczenie interfejsu użytkownika, dokumentacji, komunikatów o błędach itp. danego programu komputerowego lub instrukcji użytkownika na inny język niż ten, w którym została napisana;

Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami, którzy pracują dla instytucji międzynarodowych zarówno z sektora publicznego (Instytucje Unii Europejskiej) jak i prywatnego (firmy farmaceutyczne, koncerny samochodowe, kancelarie prawnicze).

TŁUMACZENIA

tlumaczenie przysiegle

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczymy teksty medyczne oraz literaturę fachową, doniesienia naukowe, plakaty, prace naukowe, streszczenia, protokoły badań klinicznych, prace naukowe z zakresu farmacji, druki reklamowe, foldery, monografie produktów leczniczych.

 

Tłumaczenia konferencyjne

Nasi tłumacze posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń konferencyjnych, symultanicznych i konsekutywnych. Wykonujemy tłumaczenia u klienta podczas wizyt, inspekcji, bankietów oraz innych imprez nieoficjalnych. Tłumaczymy symultanicznie podczas kongresów, zjazdów naukowych i spotkań badaczy

Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się w profesjonalnych tłumaczeniach dla biznesu. Oferujemy profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla firm, instytucji oraz osób fizycznych w zakresie tłumaczeń medycznych, prawniczych, handlowych, a także usługi w zakresie lokalizacji i DTP.

Tłumaczenia ekonomiczne / tekstów z zakresu ekonomii – umowy spółek, akty notarialne, bilans zysków i strat, protokoły walnego zgromadzenia akcjonariuszy, umowy podwyższenia kapitału, KRS, tłumaczenia bilansu, tłumaczenia sprawozdań finansowych, tłumaczenie sprawozdania finansowego; tłumaczenie bilansu

Tłumaczenia o tematyce ogólnej - dokumenty USC, akty ślubu, akty urodzenia, świadectwa, dyplomy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów etc.

WSZYSTKIE POPULARNE JĘZYKI

Tłumaczymy w wielu popularnych kombinacjach językowych:

Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski
Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język francuski
Tłumaczenia z języka francuskiego na język polski
Tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki
Tłumaczenia z języka polskiego na chiński
Tłumaczenia z języka włoskiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język włoski
Tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język hiszpański
Tłumaczenia z języka czeskiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język czeski
Tłumaczenia z języka arabskiego na język polski
Tłumaczenia z języka polskiego na język arabski
Tłumaczenia z języka polskiego na niderlandzki
Tłumaczenia z języka niderlandzkiego na polski
Tłumaczenia z języka polskiego na japoński
Tłumaczenia z języka japońskiego na polski.

ZAUFALI NAM

curiacadburyecsynthessanofimsdsulzer

BMW


Darmowe pozycjonowanie stron